Evenemang

Mar 2021
TiOnToFr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
08.08
Sibbo jordbruksmuseum / Sipoon maatalouismuseo Sibbo jordbruksmuseum är öppen för allmänheten / Sipoon maatalousmuseo on auki yleisölle. Fritt inträde / Vapaa sisäänpääsy. Försäljning av lokala hantverk och produkter / Paikallisten käsitöiden ja tuotteiden myyntiä
Verksamhetsberättelse 2019 finns under Om Föreningen

Sibbo hembygdsförenings vårmöte

16 Mars 2021 kl. 18.00–20.00

Sibbo hembygdsförenings vårmöte hålls via Zoom, men högst 10 personer ges möjlighet att fysiskt deltaga på Gesterby Brankis.

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden.
1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande, viceordförande, sekreterare, två protokollsekretare och vid behov två  
    rösträknare
3. Mötets stadgeenlighet och beslutförhet konstateras
4. Föredragningslistan för mötet godkänns
5. Bokslutet, verksamhetsberättelsen och verksamhetsgranskarnas utlåtande presenteras  
6. Besluts om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och andra
    ansvarsskyldiga
7. Behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden

Verksamhetsberättelse och bokslut finns under rubriken Om föreningen

Föreningsmedlemmar som önskar deltaga via Zoom eller på Gesterby Brankis bör anmäla sig på förhand till Monika Tillander   telefon: 050 5368412 eller monika.tillander@kolumbus.fi

 

 Plats
Gesterby brankis
Gesterbyvägen 83
04130 Sibbo

Arrangör
Sibbo hembygdsförening r.f.
Sibbo hembygdsförening r.f. r.f. - En medlem av Finlands Svenska Hembygdsförbund FSH r.f.