Föreningens

- e-post
sibbo.hembygd@
gmail.com

Föreningens
postadress

Stora Byvägen
20 A 4
04130Sibbo

Föreningens styrelse valdes på höstmötet  2017.

Föreningens  styrelse:

Ordförande: 

Hans Blomberg        hans.blomberg@fimnet.fi             
                                 tfn 050 5994522
         

Viceordförande: 

Raul Nyström           raul.nystrom@elisanet.fi 
                               
tfn 040 0108447

Kassör: 

Monika Tillander     monika.tillander@kolumbus.fi 
                                tfn 050 5368412 

Sekreterare:

Tage Olander         tage.olander@gmail.com
                               tfn 0407168926

Ledamot: 

 Sven-Gustav Åström     sg.astrom@gmail.com    
                                       tfn 040 5726715

Carita Lindqvist           carita.lindqvist@saunalahti.fi
                                    tfn 050 3265361

Suppleanter: 

Magnus Jansson        magnus.jansson-creodent@fimnet.fi                                                                            tfn 0405329927     ​ 

Tuula Ojaluoma       tuula.ojaluoma@finnair.com     

                               tfn 050 3932363

 

 

Föreningens kanslist: Carita Olander
                                     carita.olander@elisanet.fi

                                   tfn 0405307753
 

 

         

           Föreningens e-post:; sibbo.hembygd@gmail.com

          Föreningens postadress:: Stora Byvägen 20 A 4, 04130 Sibbo

 

 
Sibbo hembygdsförening r.f. r.f. - En medlem av Finlands Svenska Hembygdsförbund FSH r.f.