Föreningens

- e-post
sibbo.hembygd@
gmail.com

Föreningens
postadress

Stora Byvägen
20 A 4
04130Sibbo

Föreningens styrelse valdes på höstmötet  2021.

Föreningens  styrelse:

Ordförande: 

Hans Blomberg        hans.blomberg@fimnet.fi             
                                 tfn 050 5994522
         

Viceordförande: 

Raul Nyström           raul.nystrom@elisanet.fi 
                               
tfn 040 0108447

Kassör: 

Monika Tillander     monika.tillander@kolumbus.fi 
                                tfn 050 5368412 

Sekreterare:

Tage Olander         tage.olander@gmail.com
                               tfn 0407168926

Ledamot: 

 Sven-Gustav Åström     sg.astrom@gmail.com    
                                       tfn 040 5726715

           Siv Olenius-Jansson    siv.oleniusjansson@gmail.com
                                                 tfn 040 5656145

           Johan Isaksson            johan.a.isaksson@gmail.com
                                                tfn 050 3405034

                          

Suppleanter: Tuula Ojaluoma        tuula.ojaluoma@windowslive.com                                                                            tfn 050 3932363  

                     Mika Honkanen         mihonkanen65@hotmail.com 
                                                       tfn 0449803911       ​ 
 

 

 

Föreningens kanslist: Carita Olander
                                     carita.olander@elisanet.fi

                                   tfn 0405307753
 

 

         

           Föreningens e-post:; sibbo.hembygd@gmail.com

          Föreningens postadress:: Stora Byvägen 20 A 4, 04130 Sibbo

 

 
Sibbo hembygdsförening r.f. r.f. - En medlem av Finlands Svenska Hembygdsförbund FSH r.f.