Sibbo Hembygdsförenings ändrade stadgar har godkänts av Patent- och registerstyrelsen 20.12.2013.

Verksamhetsberättelse 2019

17.03.2020 kl. 17:48
Hans K Blomberg
Sibbo hembygdsförening r.f. r.f. - En medlem av Finlands Svenska Hembygdsförbund FSH r.f.