Evenemang

Nov 2021
TiOnToFr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     
Box hornorkester spelar på Sibbesgården sommaren 2021

Du kan se konserten på You Tube: Box hornorkester spelar på Sibbesgården sommaren 2021
 

En film om mjölkgårdarna i Sibbo
kan ses på You Tube: Mjölkgårdar i Sibbo Sipoon maitotilat

En illustrerad verksamhetsberättelse 2021 finns under Om Föreningen

Sibbo hembygdsförenings höstmöte

24 November 2021 kl. 18.00–19.00

Enligt § 14 i föreningens stadgar behandlas:

1. mötet öppnas
2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
3. mötets stadgeenlighet och beslutförhet konstateras
4. föredragningslistan för mötet godkänns
5. verksamhetsplanen, budgeten och anslutnings- och medlemsavgiftens storlek för följande kalenderår fastställs
6. val av ordförande och övriga (se § 12) medlemmar i styrelsen
7. val av två verksamhetsgranskare
8. besluts huruvida och vilka sektioner tillsätts och beroende av beslutet verkställs val av ledningen för dessa
9. behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden


Plats
Gesterby brankis
Gesterbyvägen 83
04130 Sibbo

Arrangör
Sibbo hembygdsförening r.f.
Sibbo hembygdsförening r.f. r.f. - En medlem av Finlands Svenska Hembygdsförbund FSH r.f.