Evenemang

Mar 2020
TiOnToFr
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
08.06
Sibbo hembygdsförening vårmöte Det stadegeenliga vårmötet hålls nu senarelagt på grund av Corona epidemin
INFOBLAD HEMBRYGDEN

Infoblad 3/2019

Verksamhetsberättelse 2019 finns under Om Föreningen

Sibbo hembygdsförening rf vårmöte INHIBERAT!!!!

17 Mars 2020 kl. 19.00–20.00

Vid föreningens vårmöte behandlas följande ärenden: 1. mötet öppnas 2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare 3. mötets stadgeenlighet och beslutförhet konstateras 4. föredragningslistan för mötet godkänns 5. bokslutet, årsberättelsen och verksamhetsgranskarnas utlåtande presenteras 6. besluts om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och andra ansvarsskyldiga 7. behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden


 Plats
Servicehuset Elsies grupprum
Jussasvägen18
04130 Sibbo

Arrangör
Sibbo hembygdsforskningsförening r.f.

OBS! OBS! Slocknande kolen inhiberad!

17 Mars 2020 kl. 18.00–19.00

Slocknande kolen "Bondbröllop på Sibbesgården" inhiberad på grund av Corona virus!!!!

Vårmötet 17.3.2020 kl 19.00 hålls enligt tidigare planer!!!Arrangör
Sibbo hembygdsforskningsförening r.f.
Sibbo hembygdsförening r.f. r.f. - En medlem av Finlands Svenska Hembygdsförbund FSH r.f.