Östersundom seuran vierailu Sibbesgården kotiseutumuseossa

15.10.2019 klo 10:25
Östersundom seura vieraili Sibbesgården kotiseutumuseossa kesällä 2019 https://spark.adobe.com/page/WiDSNXYyAi62O/
Hans K Blomberg
Sibbo hembygdsförening r.f. r.f. - En medlem av Finlands Svenska Hembygdsförbund FSH r.f.